kontrola originality Kežmarok - STK Huncovce

Stanica technickej kontroly
< Huncovce >
STK Kežmarok, STK Poprad
Prejsť na obsah

Kontrola originality

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom pracovisku kontroly originality, alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom.

Pri kontrole predložte uvedené doklady


Osvedčenie
o evidenciii vozidla "OEV"

v prípade že vozidlo má vydaný technický preukaz "TP" treba predložit TP aj OEV
občiansky preukaz  objednávateľa

majiteľa vozidla prípade firmy, údaje firmy v prípade individuálne dovezeného vozidla.
Osvedčenie
o evidencii

prípadne doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované.
Doklad o nadobudnutí vozidla

faktúru, kúpnu, alebo darovaciu zmluvu.
Doklad o prepustení vozidla do voľného obehu

ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín.
Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla

jednotlivo vyrobeného, dovezeného, alebo prestavaného, alebo protokol o technickej kontrole vozidla, ak ide o uznanie typového schválenia ES s hodnotením - spôsobilé
Vytvorené T
E-BA,  s.r.o.
Stanica technickej kontroly
< Huncovce >
Navigácia


Otváracie hodiny
Pondelok  –  Štvrtok  7:00 - 16:00
Piatok  7:00 - 15:00
Návrat na obsah