Povinná výbana vozidiel

Stanica technickej kontroly
< Huncovce >
STK Kežmarok, STK Poprad
Prejsť na obsah

Povinná výbana vozidiel

STK Huncovce
Uverejnený podľa STK Huncovce v Povinná výbava vozidiel · 13 December 2023

Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava pre motorové vozidla kategórie M1 a N1
 • autolekárnička
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • bezpečnostný reflexný odev (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), tento musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru, alebo prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák

Povinná výbava pre motorové vozidla kategórie M2, M3, N2, N3,T, C a PS
 • autolekárnička
 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník
 • bezpečnostný reflexný odev (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), tento musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák
 • jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso, to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení nie je určené inak, náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené
 • pre kategóriu M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg
 • pre kategóriu M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg
 • pre kategóriu N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg
 • pre kategóriu M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg
 • pre kategóriu N3 snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca
 • pre vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je povinný najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený
 • pre vozidla a prípojné vozidla s tromi a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú povinné najmenej dva zakladacie kliny
Náhradné koleso spolu s kľúčom na matice a príručným zdvihákom sa nevzťahuje na:
 • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík
 • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého je zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky
 • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa
Povinná výbava motocykla kategórie L3e, L4e, L5e a L7e
 • motolekárnička pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e
Povinná výbava motocykla kategórie O2
 • náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso
 • jeden zakladací klin pri prípojnom vozidle s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny
Náhradné koleso s diskom a pneumatioku sa nevzťahuje na:
 • vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu defektu
 • prevádzkovateľov vozidiel, ktorý majú zmluvne zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v SR
 • vozidlá kategórie O musia byť na zadnej časti karosérie, ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi
 • vozidlá kategórie O1 a O2 dlhšie než 8 m (vrátane oja) musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70
 • vozidlá kategórie O s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69


Vytvorené T
E-BA,  s.r.o.
Stanica technickej kontroly
< Huncovce >
Navigácia


Otváracie hodiny
Pondelok  –  Štvrtok  7:00 - 16:00
Piatok  7:00 - 15:00
Návrat na obsah